Opozorilo glede živega srebra

Opozorilo: Fluorescentne sijalke vsebujejo ŽIVO SREBRO. Za postopke varnega ravnanja, ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru nenamernega zloma, ter možnosti za odlaganje in recikliranje; prosim kliknite tukaj. Odstranite ali reciklirajte v skladu z veljavno zakonodajo.

Živo srebro
Brez smeti živega srebra
Reciklirajte živo srebro